Andreas von Barby var en tyskfødt diplomat, 1543 leder af Christian 3.s tyske kancelli og dermed kongens nærmeste udenrigspolitiske rådgiver. Som tro fyrstetjener overøstes Barby med forleninger og gunstbevisninger. I 1555 blev han indsat som biskop af Lübeck, og 1557 blev hans gods Selsø ophøjet til stamhus.