Andreas du Plessis de Richelieu, 24.2.1852-25.3.1932, dansk søofficer og forretningsmand. Efter uddannelse og langfart i handels- og orlogsflåden blev Richelieu i 1874 jagtkaptajn hos kong Chulalongkorn af Siam, opbyggede landets flåde og endte som dens chef med rang af viceadmiral. Han skabte sig desuden en formue og banede vej for mange andre danskeres karriere i Siam. Hjemvendt til Danmark i 1902 blev Richelieu medlem af bestyrelserne i bl.a. Landmandsbanken, ØK, B & W og DFDS.