André Masséna, 1758-1817, hertug af Rivoli, fyrste af Esslingen, fransk marskal. Masséna, der kom fra små kår, var i 1789 sergent i Antibes og blot fire år senere divisionsgeneral i revolutionsstyrets armé. Han var en glimrende taktiker, højt værdsat af Napoleon, og han vandt en række betydningsfulde sejre, for hvilke han blev både adlet og gjort til marskal; han blev dog til sidst slået to gange af Wellington, hvorpå han i 1811 blev frataget kommandoen. I 1815 støttede han ikke Napoleon under De Hundrede Dage, men tog parti for Ludvig 18.