Anders Malling, 1896-1981, dansk præst. Malling arbejdede især som salmeforsker og blev formand for Det Sønderjydske Salmebogsudvalg i 1933 og medlem af den officielle salmebogskommission efter krigen. Han udgav standardværket Dansk salmehistorie, 1-8 (1962-78). Mallings krasse antimodernisme førte ham i begyndelsen af 1930'erne ind i det danske naziparti, DNSAP. I 1936 forlod han partiet og dannede det konkurrerende Dansk Folkefællesskab, som bestod indtil begyndelsen af 1940. Siden deltog han ikke aktivt i politik.