Amund Sigurdsson Bolt, ca. 1410-ca. 1438, norsk adelsmand og oprørsleder. Bolt tilhørte den norske højadel og havde nære familierelationer til en af lederne i det svenske oprør mod Erik 7. af Pommern. Herfra kan han have fået inspiration til at stille sig i spidsen for et norsk bondeoprør 1436-37, der i første omgang endte med et forlig med det norske rigsråd. Heri indstillede man bl.a. til Erik af Pommern, at Bolt skulle udnævnes til høvedsmand på Færøerne. Efter alt at dømme blev han dog kort efter henrettet, formentlig på kongens initiativ.