Amalienborgprisen, humanistisk-videnskabelig pris indstiftet i 1972 af Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Amalienborgprisen uddeles lejlighedsvis, efter udtalelser fra særligt sagkyndige, til en fremtrædende dansk forsker eller skribent med det formål at fremme udgivelsen af et betydningsfuldt værk på et af hovedsprogene. Den pengesum, der følger med prisen, tilfalder således værket, ikke forfatteren, som i stedet modtager Amalienborgmedaljen, udført af billedhuggeren Mogens Bøggild.