Alu-sekvens, speciel DNA-sekvens på omkring 300 basepar, som findes i ca. en mio. kopier i menneskets og andre pattedyrs arvemasse, svarende til ca. 10 % af menneskets samlede DNA-mængde. Alu-sekvenser kan spaltes af restriktionsenzymet Alu I, som sekvensen har navn efter.