Aloys Lexa von Aehrenthal, 1854-1912, østrigsk diplomat og politiker i det østrig-ungarske dobbeltmonarki. Aehrenthal blev i 1895 gesandt i Bukarest og 1899 ambassadør i Skt. Petersborg. Pga. sine gode forbindelser til Rusland blev han i 1906 udnævnt til Østrigs udenrigsminister. Han førte som sådan en aggressiv balkanpolitik, som belastede Østrigs forhold til Rusland, Serbien og Storbritannien. Indlemmelsen af Bosnien og Hercegovina i 1908 bragte Østrig-Ungarn på krigens rand. Ikke desto mindre regnes Aehrenthal for en af de bedst begavede østrigske udenrigsministre — en mester i det klassiske diplomati.