Alouette, serie af canadiske satellitter. Alouette I opsendtes 1962 i cirkulær bane i 1000 km højde og Alouette II i 1965 i excentrisk bane fra 1000 til 3500 km højde. Formålet var at studere ionosfæren og magnetosfæren over nordlysområdet. Instrumenterne målte nordlyspartikler, radiostråling fra nordlys, og med ionosonder målte man elektrontætheden i forskellige afstande under satellitten. Alouetteserien fortsattes i ISIS-programmet.