Almuevennen, dansk blad 1842-56, der 1853-56 hed Folkebladet. Det blev introduceret af fhv. skomager J.A. Hansen som et ugentligt organ for den sjællandske bondebevægelse. Det indeholdt politisk oplysning og agitation for reformer af landbolovgivningen, senere desuden for liberale forfatningskrav. Fra 1846 var det organ for Bondevennernes Selskab. I 1853 blev Almuevennen et dagblad, men det svækkedes af bevægelsens splittelse i 1850'erne og blev 1856 slået sammen med Morgenposten, der udkom 1844-72. I hele sin levetid havde Almuevennen stor agitatorisk vægt som organ for J.A. Hansens politik, men oplaget var beskedent (ikke over 950 abonnenter). Blandt medarbejderne var husmandsagitatoren Peder Hansen Lundby (1801-54).