Alkimus, ca. 160 f.Kr., jødisk ypperstepræst. Mens makkabæerne, der ikke var af ypperstepræstelig æt, endnu kæmpede for det jødiske folks selvstændighed, indsattes han af syrerne som ypperstepræst; han havde kun hasidæernes støtte.