Alka, forsikringsaktieselskab, stiftet i 1944 ved sammenlægning af Arbejdernes Livsforsikring, grundlagt 1903, og Dansk Kooperativ Assurance, grundlagt 1929. Alka er udsprunget af den danske arbejderbevægelse og ejes af dens organisationer og virksomheder. Selskabet tegner alle typer af skades-, livs- og pensionsforsikringer. Alka har ca. 425 ansatte og en samlet præmieindtægt på ca. 2,2 mia. kr., hvoraf 2/3 stammer fra skadesforsikringerne (2004).