Alfred Reginald Radcliffe-Brown, 1881-1955, britisk antropolog, som blev foregangsmand for den strukturfunktionalistiske skole i britisk socialantropologi. Han forskede 1906-08 på Andamanerne i Den Bengalske Havbugt og få år senere blandt aboriginere i Australien. Han blev inspireret af Émile Durkheims teorier om den funktionelle sammenhæng mellem samfundets institutioner. Han lagde vægt på studiet af social struktur, dvs. de sociale forbindelser mellem individer og grupper i samfundet. I såkaldt primitive samfund bestod den sociale struktur hovedsagelig af slægtskabsforhold (regler om rettigheder og pligter mellem slægtninge), som han udviklede klare principper for at analysere. 1935-60 var Radcliffe-Browns indflydelse fremherskende i britisk antropologi.