Alfred Petersen, 9.11.1895-9.3.1981, dansk forbundsformand. Petersen var landarbejder og blev i 1919 kasserer i sin afdeling af Landarbejderforbundet. Han blev siden valgt til andre tillidsposter og blev i 1933 sekretær i forbundet. Efter sammenslutningen med Arbejdsmandsforbundet blev han forretningsfører for anlægs- og byggegruppen. I 1956 valgtes Petersen til forbundsformand, en post, han bestred indtil 1964.