Alfred Hettner, 1859-1941, tysk geograf. Hettner var et fremtrædende medlem af den gruppe af europæiske geografer, som dels undersøgte landskabet ud fra et ønske om at afdække videnskabelige lovmæssigheder, dels gjorde undersøgelser og sammenligninger af regioner eller stater til geografiens fornemste opgave. Hettner anså regionen for en funktionel helhed, og hans länderkundliche Schema afstikker rammerne for en regionalgeografisk beskrivelse, der begynder med den fysiske geografi og slutter med befolkningen.