Alfonso 3. den Liberale var konge af Aragonien fra 1285. På stænderforsamlingen i Zaragoza i 1287 blev han tvunget til at udstede privilegier til adelen, hvilket begrænsede den kongelige magt.