Alfonso 2. den Kyske, Alfonso Trubadouren, 1152-25.4.1196, konge af Aragonien fra 1162. Alfonso fik udredt det spændte forhold til naboriget Castilien 1170. I 1179 delte de to lande ved en traktat i Cazorla de mauriske områder på Den Iberiske Halvø, som de skulle erobre. Alfonso var interesseret i musik og kunst og iværksatte udarbejdelsen af sit dynastis historie.