Alfons Dopsch, 1868-1953, østrigsk historiker, medarbejder ved Monumenta Germaniae Historica fra 1892, professor i Wien 1900-38. Dopschs interesse for Tysklands almene historie i middelalderen udmøntede sig i Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit (1912-13). I forlængelse heraf kom Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Cäsar bis auf Karl d. Gr. (1918-20), som slog hans navn fast internationalt. I opposition til den traditionelle opfattelse påviste Dopsch en konstitutionel, social og økonomisk kontinuitet fra antikken til middelalderen.