Alf Trolle, 1879-1949, dansk søofficer og polarforsker. Trolle, som ikke besad nogen erfaring som skibsfører, var med på Danmark-ekspeditionen 1906-08 som skibsfører. Takket være et økonomisk bidrag fik han sit krav om at blive valgt til næstkommanderende opfyldt, og blev efter Mylius-Erichsens død i 1907 derfor leder af ekspeditionen, men i praksis var det dog fortsat J.P. Koch, der inden ekspd.s udrejse havde været udset til at være næstkommanderende, som deltagerne betragtede som chef. Trolle bragte skibet Danmark velbeholden hjem i 1908. I 1932 var han atter på sommerekspedition i NØ-Grønland, og 1934 finansierede han et havundersøgelsestogt til Grønlandshavet med skibet Thor, som han selv ledede. Han og hustruen oprettede et fond, hvis midler fortsat støtter østgrønlandske formål.