Alessandro Farnese, 1545-1592, fra 1586 hertug af Parma og Piacenza, italiensk hærfører og diplomat. Alessandro Farnese blev opdraget ved sin onkel Filip 2. af Spaniens hof. I 1578 udnævntes han til den spanske konges statholder i Nederlandene, hvor han skulle nedkæmpe oprøret mod Spanien. Ved freden i Arras 1579 svor de sydlige nederlandske provinser troskab til den spanske konge og Farnese, og i første halvdel af 1580'erne erobrede han store områder fra oprørerne i de nordlige provinser. Farneses militære fremgang i Nederlandene blev imidlertid bremset af den spanske krones andre militære operationer, idet han blev sat i spidsen for tropperne på Den Spanske Armada, der i 1588 forgæves forsøgte at invadere England. I 1590 ledede Farnese Spaniens invasion i Frankrig, og under disse kampe blev han hårdt såret.