Aleksandr Mensjikov, 16.11.1673-23.11.1729, russisk officer og embedsmand. Mensjikov var født i ringe kår og gjorde en bemærkelsesværdig karriere i Peter den Stores regeringstid. Efter sejren i Slaget ved Poltava i 1709 blev han udnævnt til feltmarskal, og i 1717 blev han præsident for det nyoprettede Krigskollegium. Efter Peters død i 1725 forsøgte Mensjikov at blive den faktiske magthaver i Rusland; i 1728 blev han imidlertid forvist til Sibirien, hvor han snart efter døde.