Albrecht von Roon, 1803-1879, preussisk officer og politiker. Som krigsminister fra 1859 reorganiserede von Roon den preussiske hær. Han var primus motor i Bismarcks udnævnelse til ministerpræsident i 1862 for med ikke-parlamentariske midler at løse den forfatningskonflikt mellem regeringen og det liberale parlamentsflertal, som hærreformen havde udløst. Januar-november 1873 var von Roon preussisk ministerpræsident.