Albrecht 2. af Mecklenburg, 1318-18.2.1379, hertug af Mecklenburg fra 1329, søn af fyrst Henrik der Löwe. Ved at støtte kejser Karl 4. opnåede Albrecht i 1348 at få Mecklenburg ophøjet til hertugdømme, og i 1358 lagde han grevskabet Schwerin hertil. Han ægtede Eufemia, søster til kong Magnus Eriksson af Sverige, og blev derved inddraget i nordisk politik, snart i samarbejde med, snart i konkurrence med Valdemar Atterdag. De var ligemænd i dygtig og hensynsløs realpolitik. Albrecht fik gjort sin søn af samme navn til svensk konge i 1363, og han arbejdede ihærdigt, men forgæves, på at skaffe sin sønnesøn, Albrecht 4., Danmarks trone ved Valdemar Atterdags død.