Albert Ballin var en tysk skibsreder. Under hans ledelse udviklede Hamburg-Amerika Linien (Hapag) sig før 1. Verdenskrig til verdens største rederi. Gennem en personlig forbindelse til kejser Vilhelm 2. forsøgte Ballin forgæves at spille en mæglende rolle i den tysk-britiske flådestrid.