Aksel Milthers, 1897-1969, dansk landbrugsøkonom; søn af V. Milthers. Milthers tog landbrugseksamen fra Landbohøjskolen i 1921, hvorefter han læste statsvidenskab. Efter en årrække som assistent ved Landbohøjskolen virkede Milthers fra 1941 som docent i landbrugsgeografi og landbrugshistorie og -politik, 1946-68 som professor samme sted; 1961-66 var han tillige rektor ved Landbohøjskolen. Han havde sæde i adskillige danske og internationale bestyrelser og organisationer, herunder OEEC/OECDs Landbrugskomité 1949-61. I 1951 og 1953 lod han sig opstille til folketingsvalget for Det Radikale Venstre, men blev ikke valgt. Som forfatter og lærer engagerede Milthers sig især i 1800-t.s landbrugshistorie.