Akosombo, ghanesisk by i bunden af kløften, hvor Voltafloden bryder igennem Akwapimbjergene. Her anlagdes 1963-65 dæmningen Akosombo Dam, der opstemmede floden og skabte den 8500 km2 store Voltasø, en af verdens største kunstige søer. Stort set hele Ghanas elforbrug baseres på produktionen fra to vandkraftværker ved dæmningen, og der eksporteres strøm herfra til nabolandene. 80% af den producerede energi anvendes i et aluminiumsværk, der ved elektrolyse omdanner importeret alumina til aluminium.