Akademiske Karelen Selskab, AKS, stiftet i 1922 som finsk studenterorganisation. Organisationen ville, båret af russerhad og antikommunisme, uddanne flygtninge fra russisk Karelen, som skulle hjælpe til med at erobre Karelen og skabe et Storfinland. Selskabet opgav dog hurtigt, da den svensktalende del af befolkningen ikke viste interesse. AKS drev derefter en såkaldt ægtfinsk, dvs. antisvensk, propaganda for at forfinske især militær og undervisningsvæsen. I 1932 splittedes organisationen, da et flertal forenede sig med resterne af den antidemokratiske Lappobevægelse i partiet IKL. På dette tidspunkt forlod bl.a. Urho Kekkonen og hans kreds AKS. Først under Vinterkrigen 1939-40 og især under Fortsættelseskrigen 1941-44, da Finland holdt Karelen besat, genvandt AKS sin indflydelse og kunne frit forfinske lokalbefolkningen. Efter det finske nederlag i 1944 blev AKS forbudt efter krav fra USSR.