Agni, (sanskrit 'ild'), ildens gud i vedareligionen. Som offerild er Agni et vigtigt bindeled mellem guder og mennesker. Agni modtager ofringerne og bringer dem videre til guderne. Han færdes både i himlen, i luften og på jorden, og som kosmisk princip er Agni et forbindelsesled mellem disse tre verdener. I himlen fødes han hver morgen som solen. Han tændes i tordenskyerne, og i form af lynild kommer han ned på jorden. Her fødes han daglig, når mennesket tænder ild. Agni er en af de allervigtigste guder i Rigveda; ca. 200 hymner er rettet til ham.