Agis 2. var konge af Sparta 427-399 f.v.t. Han var den ledende spartanske general under Den Peloponnesiske Krig. Han vandt slaget ved Mantinea i 418 og ledede 413-04 den spartanske besættelse af Dekeleia i Attika.