Afsluitdijk, Zuidersø-dæmningen, afspærrer en gren af det tidl. havområde Zuidersø og har omdannet det til den lavvandede ferskvandssø IJsselmeer i Nordvestholland. Dæmningen, der er konstrueret i 1927-32, er 32 km lang og forbinder den tidl. ø Wieringen i Noordholland med Zurig i Friesland. Digets bredde er ved havniveau 90 m, kronehøjden er 6,8-7,5 m over havoverfladen, og flere sluser muliggør gennemsejling.