African Lakes Company, kompagni, etableret af skotske købmænd og skibsbyggere i 1878 med henblik på at forsyne missionsstationerne i det senere Malawi samt at virke som handelskompagni til fremme af den legitime handel — dvs. ikke slavehandel — i det centrale Afrika. Kompagniet fik afgørende betydning for, at området omkring Malawisøen ikke blev underlagt British South Africa Company i 1891, men udskiltes som et selvstændigt protektorat under navnet Britisk Centralafrikanske Protektorat. I 1893 blev kompagniet nedlagt, og dets koncessioner til jord og mineraler overgik til British South Africa Company, mens dets handelsfunktioner og aktiver blev overført til et nyoprettet kompagni, African Lakes Corporation.