Aeneas, trojansk helt; Aeneas er den latinske form af det græske Aineias; den danske form er Æneas.