Adoptionsnævnet, nævn under Ankestyrelsen, der er ankeinstans for statsforvaltningens eller de formidlende organisationers afgørelser i adoptionssager; oprettet 1976. Adoptionsnævnet fører desuden tilsyn med adoptionsområdet og indsamler, bearbejder og formidler viden om området. Se også adoption.