Adolph Jensen var en dansk økonom og statistiker. Han bidrog gennem 40 års virke i Det Statistiske Departement, fra 1913 som departementschef, skelsættende til udviklingen af den offentlige statistik og var stærkt engageret i internationalt statistisk arbejde. Jensen bestred talrige offentlige hverv, bl.a. som statens forligsmand, og nåede brede læserkredse med Befolkningsspørgsmaalet i Danmark (1939) og Tallenes Tale (1941).