Adolf Karl Daniel Auersperg, 1821-1885, østrigsk statsmand. Auersperg var ud af en fornem østrigsk adelsfamilie og var som Østrigs ministerpræsident 1871-79 en stabiliserende faktor i det politiske liv. Han gennemførte en valgretsreform i 1873, og sammen med udenrigsministeren Gyula Andrássy (den ældre) sørgede han for, at det i 1867 tilvejebragte Ausgleich mellem Østrig og Ungarn blev godtaget i vide kredse.