Adalbero, 1148, fra 1123 ærkebiskop af Hamburg-Bremen. Efter udskillelsen af de nordiske lande, der blev til et selvstændigt ærkesæde i Lund i 1104, stræbte Adalbero efter at få området tilbage under Hamburg-Bremen. I 1133 så pave Innocens 2. en politisk fordel i at støtte Adalbero, men ved at trække sagen i langdrag lykkedes det ærkebiskop Asser at bevare det nordiske ærkesæde i Lund.