Ad Herennium, (lat. 'Til Herennius'), den ældste bevarede romerske lærebog i retorik (ca. 86-82 f.Kr.). Forfatteren, der er ukendt, har dediceret sit skrift til en lige så ukendt Herennius (deraf værkets titel). I Rom blev studiet af retorikken en integreret del af de unges uddannelse sidst i 100-t. f.Kr. Som vanligt arbejdede man efter græske forbilleder, men teorierne tillempedes de praktiske fordringer, som hverdagen stillede en romersk embedsmand. Som lærebog er Ad Herennium således et tidligt eksempel på den håndfaste forening af græsk teori og romersk praksis, der har haft så afgørende indflydelse på europæisk kultur. Bogen blev på et tidspunkt tilskrevet selveste Cicero, hvilket vidner om værkets popularitet både i senantikken, middelalderen og renæssancen.