Abu Mashar, Albumasar, ca. 790-886, muslimsk astrolog, hvis lærebøger ca. 1130 blev oversat til latin, hvorved kendskabet i Europa til den aristoteliske naturfilosofi øgedes væsentligt. Se arabisk astronomi.