Abraham Calovius, 1612-1686, tysk luthersk teolog, fra 1650 professor i Wittenberg, fra 1652 tillige generalsuperintendent (dvs. ledende luthersk biskop). Calovius søgte at forsvare den lutherske ortodoksi ved skarp polemik imod alle andre forståelser af kristendommen.