Abraham Angermannus, ca. 1540-1608, svensk ærkebiskop. Abraham Angermannus var bondesøn, men gift med en datter af ærkebiskop Laurentius Petri. Som skolerektor i Stockholm fra 1567 kæmpede han mod Johan 3.s katolskprægede liturgi, og han måtte derfor leve 11 år i eksil. Efter Johans død blev han 1593 ærkebiskop, men kom i konflikt med herskeren hertug Karl (den senere Karl 9.). I 1599 blev han afsat og holdt fanget til sin død.