Abbé Pierre var en fransk, katolsk præst. Abbé Pierre var under 2. Verdenskrig aktiv i modstandsbevægelsen og blev efter krigen medlem af Nationalforsamlingen. I 1949 oprettede han i Paris klunsersamfundet Emmaus, hvor han under mottoet "Først hjælpe dem, der lider mest" samlede fattige og boligløse. Bevægelsen fik stor international tilslutning. I Danmark dannedes 1965 "Abbé Pierres Klunsere/SOS Tørmælk", der indsamlede midler til børn i Indien og Bangladesh. Bevægelsen blev opløst 1975, men arbejdet fortsattes under navnet "Abbé Pierres Børnehjælp", der i 1986 blev ændret til "Aktion Børnehjælp, Mother Teresas Medarbejdere".