Aalborg - Helligåndsklostret, Helligåndsklostret blev oprettet 1451 af det 20 år tidligere indstiftede Helligåndshus. Det velbevarede klosteranlæg er opført af gule teglsten i 1500-t.s begyndelse; til kirken mod syd i vestfløjen blev der 1681 føjet et kor. Klostret blev 1536 omdannet til et almindeligt hospital. Læs videre om Aalborg.