Aage Jepsen, 1908-1998, dansk dyrlæge, professor i bakteriologi, parasitologi og kød- og mælkekontrol ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Jepsens institut var et vigtigt uddannelsessted for mange danske og udenlandske veterinærhygiejnikere, og han har forfattet flere lærebøger. I 1944 lykkedes det Jepsen i samarbejde med andre at producere de første doser af penicillin i Danmark til veterinær anvendelse. Han har virket som konsulent for FAO og WHO i Mellemøsten.