Aage Axelsen Drejer, 1889-1972, dansk redaktør. Drejer blev cand.polit. i 1913 og var 1917-27 ansat i De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation. I 1928-61 var han sekretær i Andelsudvalget, hvor han 1940-59 redigerede Andelsbladet. Drejer har bl.a. forfattet en lang række jubilæumsværker vedrørende dansk andelsbevægelse og redigeret standardværket Den danske Andelsbevægelse (1929, 6. udg. 1952). Drejers meget engagerede indsats som forfatter og redaktør bidrog afgørende til at præge offentlighedens syn på landbrugets andelsbevægelse.