AMGOT, Allied Military Government of Occupied Territories, (eng.), den allierede militærregering i besatte områder (under 2. Verdenskrig).