A. Andreasen, Alfred Herman Munch Andreasen, 1.6.1896-2.3.1978, dansk professor i teknisk silikatkemi. Andreasen blev kemiingeniør fra DTH i 1918, dr.techn. 1919, professor i teknisk kemi og leder af Laboratoriet for Mørtel, Glas og Keramik 1928-66. I hans disputats Zur Kenntnis des Mahlgutes beskrives Andreasen-pipetten, som stadig er internationalt anvendt.