A.F. Hammel, Albert Frederik Hammel, 14.7.1835-3.9.1903, dansk maskinfabrikant. Hammel begyndte som gas- og vandmester i København i 1866, men udvidede snart aktiviteterne til at omfatte produktion af gasmotorer. Han var velinformeret om den tekniske udvikling i udlandet, især Tyskland, og konstruerede i 1882 en forbedret gasmotor. I løbet af det følgende tiår opnåede Hammel patent eller eneret på en række maskinkonstruktioner. Sidst i 1880'erne blev Hammelbilen bygget på hans maskinfabrik.