A.C. Højberg-Christensen, Axel Christen Højberg-Christensen, 1888-1972, dansk embedsmand. Højbjerg-Christensen blev dr.phil. i 1918 og var 1921-27 rektor ved Ordrup Gymnasium. 1927-58 var han undervisningsinspektør for gymnasieskolerne og dermed administrativ leder af denne sektor. Under den tyske besættelse blev Højberg-Christensen næstformand i Dansk-tysk Forening, og i november 1942 udnævntes han til undervisningsminister i regeringen Scavenius. Han blev kritiseret for sin rolle i samarbejdspolitikken, men frikendtes efter befrielsen ved en tjenestemandsdomstol.