A.B. Drachmann, Anders Bjørn Drachmann, 1860-1935, professor i klassisk filologi ved Københavns Universitet 1896-1926; halvbror til Holger Drachmann. Som humanistisk forsker var han bredt favnende og har foruden mange filologiske og litterære studier skrevet bøger om romersk statsret, om tidlig kristendom og om Paulus. Drachmann var medudgiver af den første udgave af Kierkegaards samlede værker (1901-06). Medlem af Videnskabernes Selskab 1903, præsident 1933-34; formand for Carlsbergfondets direktion 1926-33.