Straf er den sanktion (den lidelse eller det onde), som tilføjes den, der har forsyndet sig imod en norm, regel, ordre, et påbud eller ønske. Alment betegner straf ethvert ubehag, der påføres en person, som har begået en uret eller blot har udvist en uønsket adfærd. Begrebet straf benyttes dog på forskellige måder inden for forskellige fagområder. Hele artiklen